menu
Menu

Pozvánka na setkání členů tenisového klubu

Pozvánka na setkání členů tenisového klubu

Vážení členové tenisového klubu,

Zveme vás na sekání členů tenisového klubu dne 22. 2. 2020 v 8:30.
Místo konání: klubovna Tenisového klubu v Lomnici nad Popelkou, gen. Ludvíka Svobody 1367, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Program setkání:
1) Úvod
2) Zpráva o činnosti tenisového klubu za rok 2019
3) Zpráva o hospodaření za rok 2019
4) Kontrolní výbor
5) Změna stanov - diskuse o funkčnosti kontrolního výboru / hlasování
6) Plán činností na rok 2020
7) Předpokládaný rozpočet pro rok 2020
8) Diskuse
Členská schůze může využít možnosti viz. Stanovy klubu bod. 4.7. - náhradní členská schůze.
Pokud nebyla zpráva doručena členu tenisového klubu, prosíme o sdílení této informace.