menu
Menu

Pozvánka na setkání členů tenisového klubu

Vážení členové tenisového klubu,

Zveme vás na sekání členů tenisového klubu dne 22. 2. 2019 od 17:00.
Místo konání: Zasedací místnost, SDH (Sbor dobrovolných hasičů) Lomnice n.P., Pivovarská 751, Lomnice n.P.

Program setkání:

1) Úvod
2) Zpráva o činnosti tenisového klubu za rok 2018
3) Zpráva o hospodaření za rok 2018
4) Kontrolní výbor
5) Volba členů výkonného výboru
6) Plán činností na rok 2019
7) Předpokládaný rozpočet pro rok 2019
8) Diskuse

V souvislosti s bodem 5) Volba členů výkonného výboru, prosíme zájemce o členství o zaslání informace o kandidatuře na info@tenislomnice.cz, nejpozději do 21.2.2019.

V případě, ze v rámci bodu 5) nebude zvolen stávající výkonný výbor, bude setkání pokračovat bodem 6)
a 7), pouze, pokud bude nově zvolený výkonný výbor se záměry souhlasit.

Pokud nebyla zpráva doručena členu tenisového klubu, prosíme o sdílení této informace.


Děkujeme a přejeme hezký den.

Výkonný výbor TK Lomnice nad Popelkou